pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Chức năng nhiệm vụ của khoa Cơ Bản

Khoa Cơ bản có đặc thù là một Khoa không trực tiếp quản lý học sinh – sinh viên, nhưng Khoa tham gia tổ chức thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho học sinh – sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề của Trường.
 

Với sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ban giám hiệu, các thành viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng giảng dạy. Các giáo viên thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình, giúp đỡ đồng nghiệp bằng những buổi dự giờ, tham khảo các tiết giảng hay. Để đáp ứng được công việc chuyên môn, khoa cơ bản luôn động viên và tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao giúp cho bài giảng trở lên phong phú và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Cơ bản còn có nhiệm vụ:

 1. Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn khoa học cơ bản ở các bậc học của các loại hình đào tạo. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Ban giám hiệu phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn tham gia việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.
 2. Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các ngành đào tạo của trường cho học sinh, sinh viên.
 3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên -học sinh trong trường.
 4. Quản lý cán bộ giáo viên của Khoa theo quy định của Trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.
 5. Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.
 6. Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
 7. Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.
 8. Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.
 9. Hợp tác chặt chẽ với các Phòng ban và các khoa chuyên môn khác nhằm đáp ứng mục tiêu chung của trường.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

Cơ cấu nhân sự của Khoa Cơ bản hiện có 16 giáo viên cơ hữu và các giảng viên hợp tác giảng dạy theo chuyên môn.

Khoa cơ bản gồm các bộ môn sau :

– Bộ môn Tin học

– Bộ môn Ngoại ngữ:

– Bộ môn Chính trị

– Bôn môn Pháp luật:

– Bộ môn Giáo dục Thể chất

– Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Các Tổ Bộ môn có những nhiệm vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của tổ;
 • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được khoa, trường giao;
 • Triển khai kế hoạch  giảng dạy, học tập, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường, của khoa;
 • Cải tiến phương pháp dạy học, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;