pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

BCH Đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương kêu gọi tham gia chương trình “Mùa đông ấm” năm 2016.

Đoàn trường TC Y tế Trung ương phát động chương trình Mùa đông ấm
Đoàn trường TC Y tế Trung ương phát động chương trình “Mùa đông ấm” năm 2016

THÀNH ĐOÀN BẮC NINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN

HỒ CHÍ MINH

  KẾ HOẠCH
   Tổ chức chương trình “Mùa đông ấm” năm 2016

Thực hiện chương trình công tác đoàn năm 2016 của Ban Ban thường vụ Thành đoàn Bắc Ninh, nhằm chia sẻ những khó khăn trong mùa đông đối với đồng bào các huyện nghèo, vùng cao  khu vực miền núi phía bắc, Ban chấp hành đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Mùa đông ấm” năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
  1. Mục đích
– Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của Học sinh sinh viên trường Trung cấp Y tế Trung ương đang học tập tại trường; đoàn kết, tập hợp mọi nguồn lực cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào các huyện vùng cao.
  – Kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ của các cá nhân, các nhà hảo tâm; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách từ ngàn đời của nhân dân Việt Nam. 
  – Thông qua các hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết, giáo dục và tạo môi trường để Học sinh, sinh viên trao dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, được rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu hoạt động xã hội, nhu cầu cống hiến sức trẻ và trưởng thành.
    2. Yêu cầu 
  – Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban thường vụ thành đoàn Bắc Ninh, BCH Đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương, BCH các Chi đoàn trực thuộc.

  – Chương trình phải được tổ chức với nội dung cụ thể, thiết thực, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo được sự quan tâm của các ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội và sự ủng hộ của nhân dân 
  – Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để hạn chế tối đa sự lợi dụng danh nghĩa chương trình của các đối tượng xấu.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 
– Thời gian quyên góp: Từ 26/01 – 01/02/2016

– Thời gian thực tế: 26, 27, 28, 29/01/2016 và 01/02/2016
 2. Địa điểm

– Địa điểm quyên góp: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.

– Địa điểm thực tế: Văn phòng đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương;

(Đ/c: Cường – Bí thư đoàn TN – Sđt: 0944.362.868).
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
    Danh mục đồ vận động quyên góp:

+ Tất ấm: 01 đôi/ 01 người (Loại tất ấm có giá thành từ: 15.000đ trở lên).

+ Chăn ấm: Đã trích quỹ đoàn trường  mua 04 chăn (350.000đ/ 01 chăn).

(Các tập thể, cá nhân có nhu cầu ủng hộ không hạn chế số lượng).

IV. Yêu cầu phối hợp.
4.1. Về phía BCH Đoàn trường:
+ Thành viên BCH Đoàn trường có nhiệm vụ kêu gọi nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay chia sẻ, nắm bắt tình hình, tổng hợp vật phẩm, báo cáo nhiệm vụ.
+ Điều hành các hoạt động nội bộ, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình đề ra.
+ Phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn để thực hiện chương trình.
4.2. Về phía Chi đoàn trực thuộc:
+ Có kế hoạch triển khai cụ thể, hiệu quả đến đoàn viên thanh niên Chi đoàn mình, kêu gọi bạn bè, người thân, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay chia sẻ.

    Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Mùa đông ấm” năm 2015, của BCH Đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương. Rất mong cácđồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện để chương trình đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện chương trình, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Nơi nhận:

Thành đoàn BN (Báo cáo);

Chi bộ, BGH (Báo cáo);

Chi đoàn trực thuộc (Thực hiện);

Lưu VTĐ.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

 Phạm Bá Cường