pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Chức năng – nhiệm vụ phòng tuyển sinh & truyền thông

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

PHÒNG TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG

––––––––––––––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––         

Bắc Ninh, ngày  tháng   năm    

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số …./QĐ-YTTW, ngày      tháng     năm    )

     I. Chức năng.

– Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và truyền thông, cụ thể là: chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của nhà Trường, phối hợp liên kết đào tạo với các trường Đại học, Học viên, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm….,  công tác quan hệ đối ngoại, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

   – Phòng Tuyển sinh chịu sự điều hành trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách và Hiệu trưởng.

     II. Nhiệm vụ.

      1. Công tác Tuyển sinh.

– Lập và triển khai thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hệ chính quy định kỳ hàng năm.

– Đề xuất và chủ trì triển khai các phương án tuyển sinh, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh các năm.

– Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.

– Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.

– Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

– Chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; lưu trữ hồ sơ hành chính các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Thu nhận hồ sơ dự tuyển nộp về từ các cơ sở; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất; lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

– Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

– Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của xã hội.

  1. Công tác quan hệ đối ngoại, hợp tác đào tạo.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các Sở, Ngành, các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, THPT; các doanh nghiệp, Khu công nghiệp; các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế… để ký các thoả thuận về hợp tác tuyển sinh, đào tạo, nhận sinh viên của Trường thực tập, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và giảng dạy…

– Là đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác liên kết đào tạo. Tổ chức các buổi làm việc, lễ tân, tiếp khách và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết … trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp, các trung tâm, công ty trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động để hỗ trợ học sinh tìm việc làm.

  1. Công tác thông tin tuyên truyền

– Chủ trì quản lý và điều hành, tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng nội bộ; Quản lý nội dung và cập nhật thông tin trên website của nhà Trường.

– Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi…của Trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động quảng cáo thương hiệu của nhà Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Phối hợp với Đoàn trường làm công tác thông tin tuyên truyền trên Đoàn viên, thanh niên toàn trường, kết hợp giới thiệu có hiệu quả trong các lễ kỷ niệm 26/3, 20/11 hàng năm và các buổi đại hội chi đoàn

– Phối hợp với Phòng Công tác HS-SV và giáo viên chủ nhiệm các lớp tại tất cả các cơ sở của trường để thông tin về các hệ đào tạo trong trường và các hệ đào tạo liên kết.

             HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG

 

Phạm Thành Đạt