Danh sách tốt nghiệp năm 2016 – Đợt I

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 ĐỢT I VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KÈM THEO