pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương.

Đội TNXK Trường Trung cấp Y tế Trung ương được thành lập và hoạt động từ năm học 2010-2011, với số lượng 40 đồng chí, hàng năm được kiện toàn, bổ sung và thay thế theo kế hoạch hoạt động của BCH Đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.

IMG_2710

Đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương, năm học 2010-2011

Việc tuyển chọn thành viên đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương được Ban chấp hành đoàn trường thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo các bước: Từ lựa chọn Học sinh là đoàn viên ưu tú, hăng hái, nhiệt tình, chăm chỉ học tập, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, có tinh thần đoàn kết, ý thức cao trong công việc, sau đó đoàn viên viết đơn xin kết nạp và đội và được BCH Đoàn trường lựa chọn và tiến hành kết nạp.

IMG_1249

Đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương, năm học 2011-2012

ảnh đoàn 9

Đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương

(Tiền thân là trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh), năm học 2012-2013

Trong quá trình tham gia đội Thanh niên xung kích trường Trung cấp Y tế Trung ương thành viên trong đội phải tuân thủ các nội quy, quy định sau:

 I . Tổ chức, chắc năng và nhiệm vụ:

  1. Tổ chức:

 Thành lập đội thanh niên xung kích gồm: 40 thành viên (Tại mỗi cơ sở: BN: 15Đ/c; HN: 10Đ/c; HP: 15Đ/c) có đội trưởng, đội phó và đội viên. Được tuyển chọn và được giới thiệu từ HSSV đang học tại ba cơ sở, có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc là người gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nội quy quy chế của nhà trường về các mặt rèn luyện học tập (có danh sách kèm theo).

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Kiểm tra , đôn đốc, sinh viên thực hiện đúng nội quy, quy định nhà trường.

Ghi nhận, nhắc nhở, lập biên bản nhưng trường hợp học sinh , sinh viên vi phạm nội quy của nhà trường gửi về cho phòng CT HSSV, được phép phối hợp cùng lực lượng bảo vệ, lực lượng an ninh khu vực giải quyết và xử lý người có hành vi gây rối loạn chống đối, làm mất an ninh chật tự gây thiệt hại cho trường, phạm tội quả tang…..

Ghi nhận phản ánh , góp ý kiến của HSSV về tình hình sinh hoạt hàng ngày trong Nhà trường, nơi cư trú và chuyển về cho các tổ chức cá nhân của Nhà trường có thẩm quyền giải quyết.

Trực tiếp tham gia hỗ trợ cùng Nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động lớn, các trương trình kỷ niệm…;

   3.  Quy định thời gian hoạt động của đội thanh niên xung kích:

 Đội thanh niên xung kích hoạt động theo kế hoạch và sự phân công của Phòng CT HSSV, Ban chấp hành Đoàn trường bắt đầu từ  ngày 10 tháng 01 năm 2016

Thanh niên xung kích được nhà trường cấp các trang thiết bị phục vụ công tác như : áo đoàn , băng đỏ, thẻ, được hỗ trợ kinh phí phục vụ trực mỗi tháng theo quyết định của Ban chấp hành Đoàn trường.

Hình thức hoạt động: Kiểm tra trực tiếp, thường xuyên và đột xuất.

III. Hình thức khen thưởng kỷ luật

  1. Khen thưởng:

Thành viên của đội thanh niên xung kích sẽ được  khen thưởng vaò cuối học kỳ nếu hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hình thức khen thưởng như sau:

+ Được Hiệu trưởng tặng giấy khen trong phong trào xung kích của HSSV.

+ Được Đoàn trường tặng giấy khen trong phong trào xung kích của HSSV.

+ Được cộng tối đa 10 điểm rèn luyện theo thang điểm 100 của bảng điểm rèn luyện nhưng kết quả điểm rèn luyện cuối kỳ học tối đa(sau khi đã được cộng điiểm) không quá 100 điểm.

+ Được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng và kết nạp vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam ( khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có kết quả học tập từ loại khá trở lên).

+ Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Nhà trường.

+ Được đề xuất khen thưởng các cấp cao hơn ngoài trường theo quy định.

  1. Kỷ luật:

Thành viên của đội thanh niên xung kích bị kỷ luật nếu:

Có hành vi lạm dụng quyền hạn của mình gây hậu quả xấu.

Không chấp hành , không hoàn thành nhiệm vụ do Ban chấp hành Đoàn trường và Phòng CT HSSV giao.

Vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, quy định của pháp luật và địa phương nơi cứ trú.