Kế hoạch tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

BCH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI TRẠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

Đọc tiếp