pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho HSSV trường Trung cấp Y tế Trung ương.

Trường Trung cấp Y tế Trung ương xác định công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, công tác này càng trở nên quan trọng, cấp thiết.

IMG_0358

(Lãnh đạo SGD&ĐT Bắc Ninh lưu niệm của cán bộ giáo viên khoa cơ bản của Nhà trường)

Trước yêu cầu cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước ta chủ trương tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng, thông qua việc ban hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

IMG_0149

(Tập thể lớp K9A2 lưu niệm)

Trong đó, Chương II của Luật quy định rõ: giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa. Đây là một bước tiến quan trọng về lập pháp, cơ sở để tổ chức triển khai hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh học tập:

IMG_0140

(Hình ảnh Học sinh khóa 9 – Trường Trung cấp Y tế Trung ương trong giờ thực hành)

IMG_0139

(Học sinh khoa Y trong giờ học Điều lệnh.)

12650584_834686189975310_1041119981_n 12650714_834686183308644_389329003_n

(Học sinh khoa Dược trong giờ học Điều lệnh.)

12626060_834686176641978_1630559522_n 12648040_835284733248789_970733351_n

(Học sinh tập ném lựu đạn trúng đích.)

Trường trung cấp Y tế Trng ương ký hợp đồng với Xí nghiệp X55 – Bộ quốc phòng chủ động trang bị đầy đủ danh mục thiết bị phục vụ cho Khoa cơ bản lên kế hoạch giảng dạy môn học, đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra.