pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Kế hoạch lao động trồng cây trường Trung cấp Y tế Trung ương (tại Bắc Ninh)

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc lao động chuẩn bị cho tết trồng cây Xuân Bính Thân năm 2016

 

          Căn cứ vào kế hoạch của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên năm học 2015 – 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng kế hoạch lao động chuẩn bị cho tết trồng cây xuân Bính Thân năm 2016.

          Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên kết hợp với Đoàn thanh niên Nhà trường lên kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Tết trồng cây bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” năm học 2015 – 2016. Công trình thanh niên này sẽ thực hiện cùng với các phong trào khác trong hoạt động Đoàn thanh niên của Nhà trường.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.Mục đích:

– Công trình được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Đoàn viên, thanh niên, giáo viên tại cơ sở, là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong đối với giáo viên và học sinh trong năm học 2015 – 2016.

– Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực tại trường.

– Tạo nên sự gần gũi, giao tiếp với thiên nhiên.

– Góp phần cải tạo cảnh quan thiên nhiên cho Nhà trường, có ích thực sự trong đời sống của giáo viên và học sinh toàn trường.

2.Yêu cầu:

– Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực khi triển khai thực hiện.

– Phấn đấu vận động 100% đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp xây dựng công trình thanh niên.

– Thông qua công trình lần này, rút kinh nghiệm tiếp tục đề xuất triển khai các công trình thanh niên vì lợi ích chung của toàn trường.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN + THÀNH PHẦN THAM GIA:

Các lớp khóa 8 và khóa 9 có tên theo danh sách cùng Giáo viên chủ nhiệm.

TT

Tên lớp

Thời gian

Thành phần

Cán bộ quản lý

01

K9A2

Chiều 18/01 (thứ 2)

Cả lớp + GVCN

Hành chính phân công

02

K9D2

Chiều 19/01 (thứ 3)

Cả lớp + GVCN

 

03

K8A1

Chiều 20/01 (thứ 4)

Nhóm 1 + GVCN

 

Chiều 21/01 (thứ 5)

Nhóm 2 + GVCN

 

04

K8D3

Chiều 22/01 (thứ 6)

Nhóm 1 + GVCN

 

Chiều 25/01 (thứ 2)

Nhóm 2 + GVCN

 

 

– Ban chỉ đạo công trình: 

          + Đ/c Hứa Tuấn Vinh                       – Trưởng ban

          + Đ/c Lê Ngọc Biên                         – Phó trưởng ban

          + Phạm Bá Cường                                   – Phó trưởng ban

Cùng sự hỗ trợ của cán bộ, giáo viên các phòng, khoa ban do Phòng hành chính điều động.

III. NỘI DUNG:

– Đào hố trồng cây – Xe đất đổ cạnh hố – Trồng  cây.

– Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo đến các lớp theo lịch đã thông báo để  Ban chỉ đạo công trình sắp xếp nhân sự và dụng cụ theo kế hoạch.

– Ban chỉ đạo sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như nhắc nhở khi GVCN các lớp chưa đăng ký theo lịch lao động.

Trên đây là kế hoạch công trình thanh niên “Tết trồng cây bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” năm học 2015 – 2016 của Trường Trung cấp Y tế Trung ương đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp, các Chi đoàn  thực hiện nghiêm túc để công trình hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả.

 

 HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

Đã duyệt 

TS. Lê Đức Mạnh

TM. PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký 

Lê Ngọc Biên

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Đã ký 

Phạm Bá Cường