Lịch thi kết thúc học phần tuần 04 (25/01 – 31/01/2016)