Những yếu tố đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường cấp Y tế Trung ương.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Y tế. Trường cấp Y tế Trung Ương qua gần 10 năm xây dựng và phát triển (21/9/2007 – 18/7/2016), các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của Nhà trường đã nêu cao tinh thần tự lực quyết  tâm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay Nhà trường đã có trên 10.000 Học sinh tốt nghiệp. Cùng với đó Nhà trường còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều đề tài và sáng kiến của cán bộ, giáo viên đã trở thành kho tư liệu trang bị chuyên  môn có giá trị to lớn trong công tác đào tạo. Nhà trường được các cấp của UBND tỉnh Bắc Ninh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

a21

(Lãnh đạo Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh lưu niệm cùng Ban giám hiệu Nhà trường

nhân lễ khai giảng năm học mới 2015-2016)

Những năm gần đây công tác đào tạo của Trường cấp Y tế Trung ương có sự phát triển cả về quy mô, đối tượng, loại hình với yeu cầu ngày càng cao. Trường cấp Y tế Trung ương có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh đông bắc bộ đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục vụ công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Với đội ngũ cán bộ giáo viên chất lượng chưa được đồng đều, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo còn chưa đồng bộ…Trước tình hình đó, Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường đã có chủ trương, giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy uy tín thương hiệu Trường cấp Y tế Trung ương luôn được xã hội đánh giá cao. Có được kết quả trên trong đó có vai trò của việc đột phá vào các khâu cơ bản, quyết định phù hợp của Nhà trường.

IMG_2824

(Giờ thực hành của Học sinh ngành Dược)

Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ hữu có cơ cấu hợ lý, chất lượng cao và tâm huyết với nghề nghiệp.

         Đối với một Nhà trường, đội ngũ giáo viên luôn được coi là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đối với chất lượng đào tạo, thực tế đã chứng minh có thầy giỏi mới vó trò giỏi. Từ nhận thức đó Nhà trường đã coi trọng và nỗ lực tập trung vào đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm có bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, để kiện toàn và xây dựng đội ngũ giáo viên Nhà trường đề ra nghị truyết về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong quá trình thực hiện Nhà trường coi trọng công tác đào tạo nguồn, thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, lòng tự hào về “Người thầy giáo, người thầy thuốc” cho đội ngũ giáo viên. Để phong trào này được toàn diện Nhà trường đã thực hiện công tác đào tạo tại chỗ bằng hình thức phong phú sát với yêu cầu thực tiễn của từng chuyên khoa, chuyên ngành. Trường cấp Y tế Trung ương đã thực hiện có hiệu quả việc đánh giá tín nhiệm giáo viên thông qua lấy ý kiến phản hồi từ học sinh, qua đó Nhà trường sẽ đánh giá đúng chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời có biện pháp thúc đẩy giáo viên tự giác tu dưỡng rèn luyện. Cũng vì sử dụng cá biện pháp đó Nhà trường đã quan tâm đến chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác và phấn đấu vươn lên. Hiện nay Nhà trường có 95% giáo viên có trình độ đại học, trong đó 30% giáo viên có trình đội sau đại học, có 02 giáo viên đạt giải nhất và giải 3 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

IMG_3812

(Giáo viên Nhà trường nhận phần thưởng giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp tỉnh )

Thứ 2: Thực hiện phương châm” thiết thực, hiệu quả” trong đào tạo, coi trọng và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành học tập học đi đôi với hành, gắn liền giữa lý thuyết và thực hành.

         Nhà trường thực hiện đào tạo những kiến thức, kỹ năng tay nghề cho Học sinh sát với yêu cầu thực tế của xã hội. Bởi vậy chương trình đào tạo của Nhà trường đã giành phần lớn cho nội dung thực hành. Để đáp ứng yêu cầu đó, trong những năm qua Nhà trường đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng thực hành tiền lâm sàng, mua sắm trang thiết bị hiện đại để Học sinhn có điều kiện tiếp cận với máy móc thực tế. Trường cấp Y tế Trung ương thường xuyên phối hợp ký kết hợp đồng chặt chẽ với các bệnh viện cho học sinh đi thực tế, thực tập “gắn Nhà trường với bệnh viện, người bệnh”. Bên cạnh đó để tạo động lực thúc đẩy Học sinh nỗ lực học tập, trong đó đề cao kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, coi đó là nhân tố cơ bản quyết định năng lực chuyên môn của nhân viên Ydược trong tương lai, cùng với dạy nghề Nhà trường luôn quan tâm đến việc rèn người đảm bảo cho Học sinh phát triển nhân cách toàn diện, thực sự là những nhân viên Y dược “Sáng về y đức, giỏi về tay nghề”.

IMG_7499

(Phóng viên đài truyền hình OSAKA – Nhật Bản dự và ghi hình buổi học của Học sinh chuyên ngành Y)

Thứ 3: Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kêt quả học tập của Học sinh:

          Thực tiễn cho thấy thi, kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng người dạy và người học, là động lực để đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được điều đó những năm qua Nhà trường đã có nội dung, phương pháp và hình thức thi, kiểm tra độc lập qua đó mang lại hiệu quả trên nhiều mặt. Đồng thời nhà trường xác định dạy gì thi đó, không ra đề đánh đố Học sinh, giảm bớt phần hỏi về lý thuyết , chủ yếu là phần thực hành tay nghề. Mặt khác Nhà trường sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế có biểu hiện gian lận trong thi cử, kiểm tra. Nhờ vậy kết quả đào tạo của Nhà trường được nâng lên rõ rệt.

IMG_7609

(Thầy giáo: Ts Lê Đức Mạnh trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Osaka- Nhật Bản nhân dịp Đoàn Y tế Nhật Bản về thăm trường)

          Phát huy được truyền thống kinh nghiệm đã đạt được cán bộ, giáo viên Trường cấp Y tế Trung ương sẽ quyết  tâm phấn đấu hơn nữa và từng bước hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi đạo đức nghề nghiệp của bản thân phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để xứng đáng và là địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực y tế của tỉnh Bắc Ninh và khu vực Bắc bộ.

Tg: Ts Lê Đức Mạnh – CT HĐQT, HT.