Thông báo tổ chức lễ Bế giảng & trao bằng TN đợt 3 – khóa 8

Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Trung ương về việc công nhận học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Dược sỹ khóa học 2014 – 2016;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Công tác Học sinh – Sinh viên;

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 khóa 8:

Thời gian: 14h00 ngày 16/9/2016 (Thứ 6)

Địa điểm: Hội trường lớn Trường Trung cấp Y tế Trung ương.