pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Thông báo họp cán bộ Đoàn chủ chốt phiên thứ nhất – Quý 1/2016.

ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 01 – TB/ĐTN

Bắc Ninh,  ngày 11 tháng  01 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Họp BCH Đoàn trường mở rộng )

 

 Kính gửi:     Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

                     – Bí thư (Phó Bí thư) các Chi đoàn Khóa 8, Khóa 9

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2015 – 2016, để triển khai một số hoạt động của Đoàn trường Qúy I  năm 2016, Ban chấp hành Đoàn trường thông báo triệu tập cuộc họp BCH Đoàn trường mở rộng, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Vào lúc 09h00’ ngày 16/01/2016 (Thứ bảy);
  2. Địa điểm: Tại văn phòng Đoàn trường Trung cấp Y tế Trung ương – Khu Khúc Toại – Phường Khúc Xuyên – TP Bắc Ninh.
  3. Thành phần tham gia:

– Các đồng chí là UV Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 – 2017.

– Các đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) của các Chi đoàn Khóa 8 và Khóa 9 (trường hợp các chi đoàn Khóa 9 chưa Đại hội thì Đại diện BCH lâm thời tham dự cuộc họp).

– Cán sự đội Thanh niên xung kích

– Cán sự đội Văn nghệ.

– Cán sự đội Tình nguyện vì cộng đồng.

  1. Nội dung:

– Triển khai kế hoạch hoạt động Qúy I năm 2016.

   Đây là cuộc họp quan trọng đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ, đúng giờ.                             

Nơi nhận:

– Chi bộ;    (để báo cáo)

– Như trên

– Lưu: VTĐ.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 BÍ THƯ

 (Đã ký)

                                                                                                           

  Phạm Bá Cường