Thông báo nghỉ bão ngày thứ 7 (20/08/2016)

Phòng đào tạo thông báo tất cả các lớp trung cấp tại 3 cơ sở: Hà Nội – Hải Phòng – Bắc Ninh, có lịch học vào ngày thứ 7 (20/08/2016) sẽ nghỉ học do ảnh hưởng của bão. Chủ nhật (21/08/2016) đi học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Lịch học bù sẽ được phòng đào tạo bố trí và thông báo đến các lớp sau.