Thông báo nghỉ bão ngày thứ 7 (20/08/2016)

Phòng đào tạo thông báo tất cả các lớp trung cấp tại 3 cơ sở: Hà Nội – Hải Phòng – Bắc Ninh, có lịch học vào ngày thứ 7 (20/08/2016) sẽ nghỉ học do ảnh hưởng của bão. Chủ nhật (21/08/2016) đi học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Lịch học bù sẽ được phòng đào tạo bố trí và thông báo đến các lớp sau.

trans siberian railway journeyстоимость ноутбука lenovo