pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

TRƯỜNG TC Y TẾ TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO LỊCH THI

Trường Trung cấp Y tế Trung ương thông báo kế hoạch thi lớp Thạc sỹ và Liên thông đại học Điều dưỡng như sau:

     1. Thạc sỹ – Học viện Hành chính Quốc gia

          1.1. Chuyên ngành:

  • Quản lý công
  • Luật Hiến pháp và luật Hành chính

          1.2. Thời gian: 09/4 -10/4/2016

     2. Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học Điều dưỡng – Trường Đại học Trà Vinh

          2.1. Chuyên ngành: Cử nhân Điều dưỡng

          2.2. Thời gian: 23/4 – 24/04/2016

     3. Địa điểm tổ chức: Trường Trung cấp Y tế Trung ương

            Địa chỉ tại Bắc Ninh: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh

         Điện thoại: 0241 6282 181.

           Website: http://ytetrunguong.edu.vn.