pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Trường Trung cấp Y tế Trung ương thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng

Trung cấp Y tế Trung ương thi đua chào mừng thành công Đại hội 12 của Đảng
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng

Trường Trung cấp Y tế Trung ương thi đua lập thành tích

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện chính trị chính trị đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng hơn sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

      Đại hội tổng kết năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2010 – 2015, xác định; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

      Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm giàu cảm xúc này, trường Trung cấp Y tế Trung ương đã phát động tinh thần của các đồng chí Đảng viên, của những Đoàn viên thanh niên là giáo viên trẻ, đăng ký những việc làm thiết thực để chào mừng, cụ thể là:

  1. Chi bộ Nhà trường đăng ký trong năm 2016 phấn đấu làm tốt công tác quản lý, quy hoạch và định hướng, giới thiệu những Đảng viên ưu tú được đưa vào vị trí quản lý trong Nhà trường. Cuối năm đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
  2. Công đoàn, Đoàn thanh niên Nhà trường đăng ký nhiều việc làm bổ ích, chăn ấm nghĩa tình, tết người nghèo, tất ấm cho các bản làng dân tộc Tây Bắc.
  3. Đội ngũ giáo viên trẻ đăng ký phấn đấu có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, có nhiều tiết giảng, bài giảng hay, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, tay nghề của học sinh là thước đo chất lượng đào tạo.

     Với những việc làm thiết thực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường Trung cấp Y tế Trung ương quyết tâm làm những việc tốt cho nhân dân, xã hội và sắc son đi theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                                                                          Trường Giang (T/g)