TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016

Trường Y tế Trung ương kết hợp với trường ĐH Thành Tây tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học từ trung cấp lên Đại học Điều dưỡng ngành ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA.